Stowarzyszenie

Krakowska Akademia Crossmintona jest stowarzyszeniem, które powstało w 2012 roku z inicjatywy Sylwii Jurkiewicz Kosińskiej i Tomasza Kosińskiego. Pierwszy raz spotkali się z crossmintonem (wcześniejsza nazwa speed badminton) na Targach Sportu w Kielcach rok wcześniej. W związku z tym, że gra jest świetna, od razu załapali bakcyla. Sami stali się zawodnikami, zaczęli uczestniczyć w turniejach, organizować warsztaty dla nauczyli wychowania fizycznego i wszystkich chcących poznać nową, dynamiczną dyscyplinę sportu. Oboje znajdowali się wysoko na listach rankingowych w Polsce i w rankingu międzynarodowym.

My

Sylwia od 2014 roku miała przerwę spowodowaną ciążą, małym dzieckiem, zerwanymi więzadłami w kolanie itd., ale już w najbliższym turnieju weźmie udział. Tomasz cały czas czynnie gra w crossmintona i uczy innych. Zdobył nie tylko papiery instruktorskie, menadżerskie i sędziowskie w Polsce – otrzymał także międzynarodowe uprawnienia do sędziowania, nauczania innych – trener klasy międzynarodowej (jako jeden z 5 osób w Polsce) i organizowania zawodów międzynarodowych. Swoją pasją zarażają nie tylko trójkę swoich dzieci, ale także lokalne społeczeństwo. Stowarzyszenie powstało po to, żeby wszystkie te działania zalegalizować 😊.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich członków, w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie idei gry w crossmintona.

Nasze cele

 1. Promocja i popularyzacja crossmintona jako sportu dobrowolnego, który może być uprawiany przez zawodników profesjonalnych lub amatorów oraz jako formy aktywności ruchowej w czasie wolnym, dostępnej dla każdego odbiorcy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny.
 2. Prowadzenie oraz udzielanie wsparcia dla powstawania, funkcjonowania i rozwoju lig, klubów, kół, zrzeszeń, drużyn, zespołów oraz sekcji crossmintona.
 3. Inicjowanie i kreowanie działań społecznych w zakresie aktywnego wypoczynku, aktywnej turystyki oraz zdrowego stylu życia.
 4. Integracja środowisk i osób w dziedzinie sportu, aktywności ruchowej, aktywnej turystyki i promocji zdrowia.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki.
 6. Popularyzowanie kultury fizycznej.
 7. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
 8. Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie Polski.
 9. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 10. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko – trenerskich.
  Organizowanie zajęć ze crossmintona.
 11. Podejmowanie działań związanych z promowaniem Krakowa i województwa Małopolskiego na sportowej mapie Polski.

Nasze działania

 1. Organizowanie i prowadzenie zawodów, rozgrywek, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Współpraca z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
 3. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, dziecięcym i młodzieżowym klubom, drużynom, zespołom i sekcjom crossmintona.
 4. Prowadzenie działalności na rzecz uczniów szkół wiejskich i miejskich oraz osób niepełnosprawnych.
 5. Wspieranie organizacji imprez sportowych crossmintona.
 6. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
 7. Prowadzenie i wspieranie akcji promocyjnych na rzecz aktywnego wypoczynku, oraz promocji zdrowego stylu życia.
 8. Doskonalenie kadry w dziedzinie instruktażu i obsługi działań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, projekcji filmów o tematyce związanej ze crossmintonem oraz innych imprez o charakterze sportowym i edukacyjnym.
 9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach administracyjnych, prawnych, finansowych, związanych z realizacją celów statutowych.
 10. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe.
 11. Realizowanie zamówień publicznych na rzecz ogółu społeczności bądź poszczególnych grup społecznych.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia i jego działalności statutowej.